Leden van Bedrijfssport Waasland kunnen intekenen op de collectieve sportverzekeringspolis die BSW bij Ethias afgesloten heeft.

Deze polis dekt lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Informeer naar de verschillende mogelijkheden, waarborgen en premies via info@bedrijfssportwaasland.be.

Wat te doen bij een ongeval:

 1. Neem een blanco ongevalaangifteformulier. Heb je er geen, download het hier.
 2. Vul dit aangifteformulier in:
   • luik A
    • rubriek 1-7: slachtoffer vult dit zo volledig mogelijk in
    • onder rubriek 7: clubverantwoordelijke vult plaats en datum van aangifte in en ondertekent
   • luik B
    • slachtoffer plakt kleefbriefje van ziekenfonds
    • onderaan: slachtoffer vult plaats en datum van aangifte in en ondertekent
   • luik C
    • slachtoffer laat door geneesheer invullen en ondertekenen.
 3. Stuur het ingevulde aangifteformulier binnen de 10 dagen na het ongeval naar info@bedrijfssportwaasland.be.
 4. Het slachtoffer betaalt alle geneeskundige zorgen en stuurt deze eerst naar het ziekenfonds voor gedeeltelijke terugbetaling. Vraag aan het ziekenfonds een attest voor de verzekering.
 5. Na het indienen van het aangifteformulier zal het slachtoffer een dossiernummer ontvangen van Ethias.
 6. Wanneer het slachtoffer een dossiernummer ontvangen heeft, kan hij het attest van het ziekenfonds en ev. andere betalingsbewijzen rechtstreeks naar Ethias doorsturen met duidelijke vermelding van het dossiernummer.
 7. Bij volledig herstel stuurt het slachtoffer het attest van genezing naar Ethias.

 

Heb je vragen m.b.t. de afhandeling van een aangifte, contacteer de dossierbeheerder bij Ethias of mail naar info@bedrijfssportwaasland.be.