3e editie After Work Badminton: 3e categorie ‘geoefend’ toegevoegd

Na 2 succesvolle edities organiseren we dit jaar onze 3e After Work Badminton, nl. op donderdag 21 maart 2019 in Stekene.

Deze After Work BadmintonĀ is een leuk en gezellig dubbeltornooi, zowel voor beginners als voor gevorderde spelers. Motiveer je collega(‘s) en wacht niet te lang om in te schrijven (max. 40 ploegen) !

Op vraag van de deelnemers van vorige edities, wordt er dit jaar een 3e categorie toegevoegd, nl. ‘geoefend’. Zo kan er ingeschreven bij ‘beginners’ – ‘geoefend’ – ‘gevorderd’.

Bekijk meer info en schrijf online in.

Uitslagen en foto’s van vorige edities: 20172018.